Условия за ползване

В сила от: 31 август 2021 г

Тези условия за ползване („условия за ползване“) са между вас (ако сте под законовата възраст, „вие“ включва вашите родители или законни настойници) и животински запитвания.COM. („animalqueries“, „ние“, „нас“ или „наш“) по отношение на уебсайта animalqueries (дефиниран по-долу) („сайтът“). Моля, прочетете ги внимателно. Използвайки или осъществявайки достъп до сайта или като предоставяте информация чрез сайта, вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия за ползване. Освен това, ако използвате конкретна услуга на сайта или достъпна чрез сайта, вие се съгласявате да бъдете обект на всички правила или насоки, приложими за такива услуги, и тези правила или насоки ще бъдат включени чрез препратка в тези условия за използване. Ако не сте съгласни с тези условия за използване или не отговаряте на изискванията за допустимост, установени от animalqueries за използване и достъп до сайта, нямате право да влизате или да използвате по друг начин сайта.

Освен ако не посещавате уебсайта на animalqueries, който изрично позволява друго, (i) деца под 13 години нямат право да посещават или използват по друг начин сайта и (ii) потвърждавате, че сте на 13 или повече години и, ако на възраст под 18 години, използват сайта под надзора на родител или законен настойник.

вие се съгласявате с правилата и условията на политиката за поверителност на animalqueries (“декларация за поверителност”) свързани с настоящото чрез препратка, която подробно описва начините, по които използваме лична информация, която принадлежи или е свързана с вас.

ДЕФИНИРАН „САЙТ“.

„Сайтът“ обхваща различни сайтове за търсене на животни в различни поддомейни/езици, включително без ограничение цялото съдържание, материали, информация, политики, модификации, актуализации, подобрения, ревизии, нови функции и/или нови уеб свойства на такива страници, заедно с целия Сайт услуги, предоставяни чрез такива уебсайтове и уеб страници.

МОДИФИКАЦИЯ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Вие носите отговорност за редовния преглед на тези Условия за ползване. Animalqueries има правото, но не и задължението, да коригира всякакви грешки или пропуски във всяка част от сайта и настоящите Условия за ползване. Animalqueries си запазва правото по свое усмотрение да променя, модифицира, добавя, премахва или прекратява която и да е част от сайта или тези Условия за ползване, изцяло или частично, по всяко време, без предварително уведомление. Всички промени в тези Условия за ползване влизат в сила веднага след публикуването им на сайта. Ако продължите да използвате сайта след всякакви промени в тези Условия за ползване, ще приемете тези промени.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Ограничения за употреба

Вие се съгласявате да използвате Сайта само както е предвидено тук. Ти няма:

  • Предайте на Сайта каквото и да е съдържание или се дръжте по какъвто и да е начин, който може да се тълкува като клеветнически, клеветнически, нецензурни, фанатизиращи, омразни, расово обидни, вулгарни, тормозещи, подстрекателски, порнографски, насилствени, нецензурни, заплашителни, неточни, измамни или незаконни или които биха могли да представляват или насърчават поведение, което би се считало за престъпление, да доведе до гражданска отговорност или по друг начин да наруши закон.
  • Изпращайте всякакви групови търговски имейли, изпращайте всякакви нежелани имейли или провеждайте или препращайте на която и да е страна всякакви проучвания, състезания, пирамидални схеми или верижни писма. Фалшифицирайте или изтривайте всички авторски приписки, бележки за авторски права или правни или други правилни бележки или патентни обозначения или етикети за произхода или източника на материалите, достъпни чрез Сайта.
  • Събирайте или събирайте по друг начин информация за други, включително имейл адреси и телефонни номера.
  • Използвайте Сайта по всякакъв начин, който би могъл да повреди, деактивира, претовари или увреди Сайта или да попречи на използването и ползването на Сайта от друга страна, включително, без ограничение, качване на файлове, които съдържат вируси или повредени файлове.
  • Получавайте или се опитвайте да получите каквито и да е материали или информация чрез каквито и да било средства, които не са умишлено предоставени или предоставени чрез Сайта.
  • Нарушавайте всички приложими закони или разпоредби, включително всички закони или разпоредби за интелектуална собственост, или нарушавайте тези Условия за ползване или каквито и да е указания на сайта.
  • Достъп или опит за достъп до акаунт на друг потребител, или невярно представяне или опит за невярно представяне на самоличността ви, докато използвате сайта, включително невярно представяне като агент или представител на запитвания за животни, или невярно представяне, заявяващо или загатващо нашето одобрение за вас или вашия продукт или дейност.
  • Използвайте сайта по всякакъв начин, който би могъл да създаде риск за безопасността или здравето на дадено лице, да създаде риск за обществената безопасност или здраве, да компрометира националната сигурност или да попречи на разследване от правоприлагащите органи.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Разкриване по закон

Animalqueriesre обслужва правото по всяко време да разкрива всякаква информация, необходима за удовлетворяване на всеки приложим закон, наредба, правен процес или правителствено искане, включително лична информация, или да редактира, отказва да разреши или премахва каквато и да е информация или материали, изцяло или отчасти по усмотрение на animalqueries.

Предоставяне на точна лична информация

В процеса на използване на сайта ще трябва да въведете определена информация, включително, без ограничение, информация, позволяваща лично идентифициране (общо „Информация“). Вие заявявате и гарантирате, че ще предоставите на запитванията за животни пълна, вярна и правилна информация и ще актуализирате тази информация на сайта своевременно, когато е разумно необходимо и както се изисква от сайта.

МАТЕРИАЛИ

Лиценз за материали

Освен ако не станете член на общността на писателите на animalqueries, animalqueries не претендира за собственост върху каквито и да е данни, информация (както лична, така и друга), коментари, предложения, обратна връзка или други материали, които въвеждате чрез сайта (наричани заедно „Материали“) . Въпреки това, като предавате, качвате, въвеждате, предоставяте или подавате каквито и да е Материали, вие предоставяте на animalqueries и неговите дъщерни дружества и сублицензополучатели неизключителен, безвъзмезден, без компенсация, постоянен, световен, неотменим и напълно сублицензиран лиценз за използване на такива Материали за всякакви цели по усмотрение на animalqueries, включително без ограничение включване на такива Материали в сайта и потвърждение, че тези Материали не са поверителни и не са собственост. С настоящото вие се отказвате от всички права за всякакви искове срещу animalqueries за всякакви предполагаеми или действителни нарушения на права на собственост, права на неприкосновеност на личния живот и публичност, морални права и права на приписване във връзка с такива Материали.

Заявления и гаранции на потребителя

Като използвате или осъществявате достъп до Сайта или качвате, въвеждате, предоставяте или изпращате вашите Материали, вие (1) заявявате и гарантирате, че притежавате или контролирате по друг начин всички права върху вашите Материали, необходими за предоставяне на лицензите, предоставени в този раздел (Материали), включително, без ограничение, всички права, необходими за вас да въвеждате или изпращате Материалите, и имате всички права, правомощия и пълномощия да влезете в тези Условия за ползване и да ги изпълнявате изцяло, (2) декларирате и гарантирате, че използването на сайта от ваша страна , Съдържанието и/или Материалите на сайта не нарушават и няма да нарушават права на трети страни, включително, но не само права на интелектуална собственост на трети страни, право на публичност или поверителност, право на търговска тайна или поверителност, или договорно право, или нарушавате всяко друго споразумение, с което сте обвързани или закон, правило или наредба, (3) декларирате и гарантирате, че ще спазвате всички приложими закони, договори и/или споразумения, за ваша сметка и отговорност ity, във връзка с вашето използване или достъп до сайта и (4) се съгласявате, че animalqueries не носи отговорност пред вас или трета страна за приемане или неприемане на вашите материали или за изтриване или неизтриване на вашите материали, изцяло или отчасти.

Вашата отговорност за заявки за материали и животни"s Права за наблюдение

Вие ще носите отговорност за собствените си Материали и последствията от предаването на тези Материали. Animalqueries няма задължение да наблюдава използването на сайта от вас или от който и да е друг потребител. Animalqueries си запазва правото да преглежда и наблюдава вашето използване на сайта, включително без ограничение използването от ваша страна на всяко потребителско име и/или парола за достъп до сайта и всякакви материали, въведени или преработени на сайта, както и да премахва всички материали изцяло дискретност. Animalqueries си запазва правото да ограничи или прекрати достъпа ви до сайта, включително, без ограничение, достъпа ви до някои или всички услуги, предоставени в него, или възможността ви да използвате всеки потребителски идентификатор и/или парола на сайта, по всяко време без предизвестие, ако смятаме, че сте нарушили тези Условия за ползване или има вероятност да нарушите тези Условия за ползване. Вашето единствено средство за защита срещу запитвания за животни в случай на спор, произтичащ от настоящите Условия за ползване, Сайта или използването му от ваша страна, е да прекратите тези Условия за ползване, като прекратите използването на Сайта. Animalqueries може също така да променя, спира или преустановява който и да е аспект на Сайта по всяко време, включително наличността на всяка функция, база данни или съдържание на Сайта.

ОТГОВОРНОСТ

Без доверие или медицински съвети

Сайтът може да съдържа обща информация, свързана с медицински състояния и лечението на такива състояния. Тази информация не е предназначена като заместител на медицински съвет. Сайтът не трябва да се използва вместо посещение или консултация, или за друго осигуряване на съвет от вашия лекар или друг доставчик на здравни услуги. Вие потвърждавате, че animalqueries не се занимава с предоставяне на правни, медицински, консултантски или други професионални услуги или съвети. Насърчаваме ви незабавно да потърсите подходящ професионален съвет от вашия лекар или друг медицински специалист за всяка ситуация или проблем, който може да имате.

Резервация на съдържание

Всяко съдържание, което е злоупотребяващо, разпространяващо омраза, расово или по някакъв начин накърняващо нечие мнение, ще никога не се забавлявайте. Ние поддържаме нашето съдържание модерирано, за да поддържаме почтеността на хората. Ние си запазваме всички права да отхвърлим такова съдържание в момента, в който попаднем или получим някакъв сигнал.

Сайтът може също така да съдържа обща информация и информираност относно сигурността на приложенията в областта на технологиите, която е само с образователна цел. animalqueries не носи никаква отговорност за злоупотреба или неправилно тълкуване на знанията.

В случай на такова съдържание, което не следва Политиката за съдържание, моля, докладвайте ни [имейл защитен]

Външни връзки или препратки

Сайтът може да съдържа връзки или препратки към сайтове на други страни, които връзки се предоставят само за Ваше удобство. Моля, имайте предвид, че ние не можем и не сме отговорни за поверителността или други практики на такива външни сайтове (които сайтове не са част от сайта), а animalqueries изрично отхвърля всякаква отговорност, свързана с такива сайтове и сайтове, свързани с тях. animalqueries не одобрява и не носи отговорност или отговорност за, пряко или косвено, щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени от или във връзка с каквото и да е съдържание, реклама, продукти или друга информация на или достъпна от такива свързани сайтове или всякакви връзка, съдържаща се в свързан сайт. Насърчаваме нашите потребители да обмислят това, ако решат да посетят такива външни сайтове и да прочетат приложимите политики за поверителност и условията за използване на всеки такъв сайт.

Отказ от декларации и гаранции

Вие се съгласявате, че използването на сайта animalqueries е на ваш собствен риск. Усилията на animalqueries за промяна на сайта не се считат за отказ от тези ограничения. Сайтът animalqueries, включително цялото съдържание, информация или услуги, предоставени чрез сайта, се предоставя „както е“, за удобство на всички потребители без представителство или гаранция от какъвто и да е вид към вас или трета страна, включително, без ограничение, всякакви експресни или подразбиращи се гаранции (1) за продаваемост или годност за определена цел, (2) за информационно съдържание или точност, (3) за ненарушение, (4) за тихо удоволствие, (5) за собственост, (6) че сайтът ще работи без грешки, своевременно, сигурно или непрекъснато, е актуален и актуален и точно описва продуктите и услугите на animalqueries или не съдържа вируси или други вредни компоненти, (7) че всички дефекти или грешки в сайтът ще бъде коригиран, или (8) че сайтът е съвместим с определена хардуерна или софтуерна платформа.

Отказ от отговорност

В никакъв случай animalqueries и неговите длъжностни лица, директори, агенти, служители, лицензодатели, представители, вътрешни оперативни звена, филиали, дъщерни дружества, подлицензополучатели, спонсори, наследници и правоприемници, независими изпълнители и свързани страни (наричани заедно с animalqueries, „animalqueries субекти“) носи отговорност пред вас или трета страна за всяка загуба на печалби, загуба на използване, загуба на данни, прекъсване на бизнеса или всякакви преки, косвени, случайни, специални или последващи щети, произтичащи от или по някакъв начин свързани с използването на сайта animalqueries или със забавянето или невъзможността за използване на същия, или за всяко нарушение на сигурността, свързано с предаването на чувствителна информация през сайта animalqueries, или за всякаква информация, продукти и услуги, достъпни чрез сайта, или по друг начин произтичащи от използването на същото, независимо дали въз основа на договор, правонарушение, строга отговорност, регламент, прецедент на обичайното право или по друг начин, дори ако animalqueries е бил посъветван за възможността за щети и дори ако такива щети са резултат от небрежност или груба небрежност на animalqueries. Тъй като някои държави/юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за косвени или случайни щети, горното ограничение може да не се отнася за вас. В такива държави отговорността на animalqueries се ограничава до най-пълната степен, разрешена от закона. Допълнителни откази от отговорност се появяват в основната част на сайта и са включени тук чрез препратка. До степента, в която такива откази от отговорност налагат по-големи ограничения върху използването на сайта или съдържащия се в него материал, се прилагат такива по-големи ограничения.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие ще обезщетите, защитите (или уредите) и ще предпазите от отговорност Субектите на animalqueries от всички искове, действия, производства, загуби, споразумения, съдебни решения, отговорности, дела, щети, спорове или искания, включително без ограничение всяко производство, разследване или иск от саморегулираща се организация, държавна или федерална агенция или комисия за ценни книжа и включително разумни адвокатски хонорари и всички други разходи, такси и разноски (наричани заедно „Искове“) срещу което и да е от животинските субекти в най-пълната степен, разрешена от закона, произтичащи от или във връзка с (1) ваше поведение, предоставяне на материали или използване на сайта, или такива действия от трета страна чрез вас, (2) нарушение от ваша страна на правата на друго лице или страна, (3) всякакви предоставени материали или предоставени от вас, и (4) всяко нарушение или нарушение от ваша страна на вашите задължения съгласно настоящите Условия за ползване, включително без ограничение всяко нарушение на вашите заявления и гаранции тук. Във връзка с всякакви искове, които могат да доведат до вашите задължения за обезщетение, както е посочено по-горе, субектите на animalqueries имат изключителното право, по свой избор, да защитават, компрометират и/или да уреждат делото, действието или процедурата, а вие ще бъдете обвързани от определянето на всеки иск, действие или производство, защитено по този начин, или всеки компромис или споразумение, постигнато по този начин. Средствата за правна защита, предоставени в този раздел, не изключват и не ограничават други средства за правна защита, които могат да бъдат достъпни за животните. Субекти съгласно този раздел.

РАЗНИ

Без съвместно предприятие

Вие се съгласявате, че не съществува съвместно предприятие, партньорство, трудова или агентска връзка между вас и animalqueries в резултат на тези Условия за ползване или използването на сайта от ваша страна.

Няма отказ

Неуспехът на animalqueries да наложи която и да е разпоредба от настоящите Условия за ползване няма да се тълкува като отказ или ограничаване на правото на animalqueries впоследствие да наложи и принуди стриктно спазване на тази разпоредба или която и да е друга разпоредба на тези Условия за ползване.

Задание

Никакво възлагане, делегиране или друго прехвърляне на тези Условия за ползване не може да бъде направено от вас (по силата на закона или по друг начин) без предварителното писмено съгласие на animalqueries, което се дава по негово усмотрение. Animalqueries може да прехвърли правата и задълженията си по настоящото на всяка друга страна.

Давност

Всяко основание за иск, което може да имате по отношение на използването на Сайта, трябва да бъде започнато в рамките на една година след възникването на иска или причината за иск; след това всяко подобно искане ще бъде завинаги забранено, без да се има предвид каквото и да е противоречащо законодателство.

Обвързващо споразумение

В случай, че някоя клауза от настоящите Условия за ползване се счита за неприложима, тази разпоредба ще се тълкува така, че отразява първоначалното намерение на страните в съответствие с приложимото законодателство, а останалата част от настоящите Условия за ползване ще продължат в пълна сила и ефект.

Бележки

Уведомленията за запитвания за животни съгласно настоящите Условия за ползване са достатъчни само ако са писмени и предадени чрез лична доставка, доставени от голяма търговска куриерска служба за бърза доставка или изпратени по пощата, с предплатени пощенски разходи или такси, с препоръчана или препоръчана поща, с искане за обратна разписка, до animalqueries, като такива известия са в сила от датата на действителното, потвърдено получаване от animalqueries. Съобщенията до вас се считат за ефективни, ако бъдат изпратени на имейла, факса, пощенския адрес или друга информация за контакт, предоставена от вас, и се считат за ефективни при потвърждение за получаване по-рано или един ден след изпращането.

Цялото споразумение

Освен ако не станете член на писателската общност на animalqueries, тези Условия за ползване и Политиката за поверителност съдържат цялото споразумение между вас и animalqueries по отношение на сайта. Той замества всички предишни или навременни комуникации и предложения, електронни, устни или писмени, между потребителя и животните по отношение на сайта. Всички права, които не са изрично предоставени тук, са запазени. Печатна версия на настоящите Условия за ползване и на всяко известие, дадено в електронна форма, е допустимо в съдебни или административни производства, основаващи се на или свързани с тези Условия за ползване, в същата степен и при същите условия като другите бизнес документи и записи първоначално генерирани и поддържани в печатен вид. Изричното желание на страните е тези Условия за ползване и всички свързани документи да бъдат съставени на английски език. Заглавията и другите надписи в тези Условия за ползване са само за удобство и справка и не трябва да се използват за тълкуване, тълкуване или прилагане на която и да е от разпоредбите на тези Условия за ползване. Тези правила и условия на настоящите Условия за ползване, които възлагат отговорности на страните, продължаващи извън срока на тези Условия за ползване, остават в сила и след прекратяването на тези Условия за ползване. Animalqueries се намира на адрес:
Запитвания за животни
Pratidhwani, Помещения No-07-0510,
Нов град, Раджархат,
Колката, Западен Бенгал,
Индия, ПИН – 700135
+ 91-8378990480

Запитвания относно тази политика трябва да се насочват към – 

[имейл защитен]